Per post zijn alle (ouders/verzorgers van) leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op 20 april 2017. Onder andere zal worden gesproken over het financieel verslag van 2016, de begroting en bestuursleden die het stokje over willen dragen aan nieuwe bestuursleden.
Wie de post heeft gemist, kan de uitnodiging ook hier downloaden. De stukken zijn per mail op te vragen via secretariaat@velocitasgouda.nl.

|