toon04
Na de voorjaarsvakantie is Velocitas in samenwerking met Sport.Gouda gymlessen gestart in het kader van de bredeschool activiteiten. De lessen worden erg enthousiast bezocht door wel 160 kinderen. Een groot succes dus!

Vanwege het grote enthousiasme heeft Velocitas besloten haar lesaanbod uit te breiden. Te starten met een extra les op woensdag in gymzaal de Sleutel. Bij succes wordt deze les vast in ons aanbod opgenomen. Ben je enthousiast geworden en wil je vaker gymmen, kom dan langs op een van onze lessen. Ook als uw zoon/dochter niet heeft deelgenomen aan de bredeschoollessen kunt u uiteraard komen kijken. Iedereen is welkom.

(Nieuwe) lesmogelijkheden
Voor meisjes (+/- 5 tot 8 jaar) starten we een nieuwe les in gymzaal de Sleutel.Op woensdag van 15:00-16:00 uur onder leiding van Floortje Euser. Deze les start 19 maart, direct aansluitend op de brede schoollessen.
Bij voldoende interesse in een kleuteruur (jongens/meisjes 4-6 jaar) kan deze les ook op woensdagmiddag in de Sleutel gestart worden.

In sporthal De Zebra willen we na afloop van de bredeschoollessen (half april) ook nieuwe meisjes gymnastieklessen starten op vrijdag. Heeft u interesse in een van deze nieuwe lessen, geef dit dan door via info@velocitasgouda.nl. We houden u dan op de hoogte!

Jongens kunnen terecht op een van onze vrijdaglessen in gymzaal de Sleutel onder leiding van Alouette van Agten:

  • 3,5-6 jaar: vrijdag 15:30-16:30 uur
  • 7-9 jaar: vrijdag 16:30-17:30 uur

Jongens kunnen ook terecht in Sporthal de Zebra, ook op vrijdag; deze lessen worden gegeven door Irmgard v/d Spek:

  • 4-6 jaar: vrijdag 16:00-17:00 uur
  • 7-12 jaar: vrijdag 17:00-18:00 uur

Uiteraard hebben wij nog meer lessen in ons aanbod, onder andere kidsdance, acrogym en gymnastiek. Neem hiervoor een kijkje in ons lesrooster. In sporthal De Zebra lopen de brede school lessen nog iets langer door, maar ook daar is de bedoeling nieuwe lessen te starten, onder andere voor meisjes. Heeft u interesse of wensen, geef het door!

Contributie
Het lidmaatschap voor 1 uur gymnastiek kost per jaar € 149,25 en wordt geïnd in 3 termijnen.
Lid worden gedurende schooljaar is mogelijk, de contributie wordt dan naar rato berekend.

Opgeven en meer informatie
Wil je meedoen aan een van onze lessen? Meld je dan aan via info@velocitasgouda.nl. Op die manier weten we hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Ook met vragen kunt u op dit adres terecht. U kunt uiteraard ook even verder kijken op onze website

Wellicht tot binnenkort op een van onze lessen!

Enkele foto’s van de bredeschoollessen:

|