ROTTERDAMPAS VERVANGT OUDE GELD TERUG REGELING
Per 1 september 2017 is het Kindpakket in Gouda ingevoerd en is de Rotterdampas ook de stadspas van de gemeente Gouda. Met die stadspas kunnen kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen gebruik maken van de mogelijkheid om te sporten bij een van de aangesloten verenigingen of sport- en muziekscholen. Ook andere activiteiten worden geheel of deels vergoed.
Velocitas is bij deze regeling aangesloten. De contributie kan per half jaar (deels of geheel) vergoed worden met de Rotterdampas. De factuur voor de contributie gaat dan naar de gemeente.

Werkwijze
De Rotterdampas regeling werkt iets anders dan voorheen er kan namelijk alleen per halfjaar een actie gestart worden. Concreet betekent dit dat de contributie van een sporter per half jaar vergoed zal worden door de Rotterdampas.
Kijk voor meer informatie en of het aanvragen van en Rotterdampas op de website en geef bij inschrijving bij Velocitas aan dat je gebruikt maakt van de Rotterdampas regeling.

|