Afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het formulieren van een nieuwe missie, visie en kernwaarden. Vorig jaar werd tijdens de Algemene Ledenvergadering het concept gepresenteerd. Daarna is nog aan een enkele zinsbouw en enkele woorden gesleuteld.

Nu zijn de missie, visie en kernwaarden definitief!
U kunt de missie, visie, kernwaarden en toelichting hier lezen.

Missie: ons bestaansrecht!

Visie: waar gaan we voor?

Kernwaarden: waar geloven we in?

Droombeeld + toelichting

|