Heeft u interesse in een van onze lessen, kom gerust langs voor een proefles! U kunt dan sfeer proeven en kijken of de les u bevalt. Informatie over onze lessen is te verkrijgen bij de leiding, via onze website of info@velocitasgouda.nl.

Aanmelden

Welkom als lid van Velocitas! Vanaf heden is het mogelijk om u(w kind) digitaal aan te melden als lid. Dit kan via deze link. U heeft geen papieren versie meer nodig. Voordat u(w kind) lid wordt, is het mogelijk om proeflessen te volgen. U kunt uw kind vrijblijvend hier voor een proefles aanmelden.

NB: wij geven de voorkeur aan betaling per automatische incasso. Wilt u toch per factuur betalen, dan berekenen wij hiervoor € 5,00 per factuur.

Een overzicht van de contributie per les vindt u hier.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, is uw e-mailadres gewijzigd of wilt u andere wijzigingen doorgeven die GEEN invloed hebben op de contributie? Stuur een bericht naar de ledenadministratie, zodat onze gegevens up-to-date blijven.

Wilt uw kind een extra of andere les volgen, waardoor de contributie wijzigt? Gebruik dan dit Wijzigingsformulier, vul het in en lever het in op de les bij de train(st)er of stuur het op naar de ledenadministratie.

Kindpakket Gemeente Gouda (Rotterdampas)

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen heeft de Gemeente Gouda het Kindpakket. Onderdeel van het Kindpakket zijn tegoedbonnen, die op de Rotterdampas worden geplaatst. Met deze tegoedbonnen kunnen kinderen korting krijgen op diverse activiteiten,zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging. Velocitas is bij deze regeling aangesloten.
U dient het Kindpakket zelf aan te vragen bij de Gemeente Gouda. Op de website van de Gemeente Gouda (hier) kunt u alle informatie vinden over het Kindpakket. De tegoedbonnen zijn goed voor maximaal 1 lesuur in de week. De eventuele resterende contributie voldoet u direct aan Velocitas.

Hoe werkt het?
Gebruik maken van de tegoedbonnen van het Kindpakket op de Rotterdampas is heel eenvoudig:
1. Op het Aanmeldingsformulier geeft u aan dat u gebruik wilt maken van de tegoedbonnen. Het formulier levert u in bij de train(st)er.
2. De ledenadministratie neemt per e-mail contact met u op en zal u vragen om een foto of scan van de pas op te sturen.
3. De ledenadministratie wisselt elk half jaar één tegoedbon in voor de gymnastiek-, acro-, spring- of turnles of éénmalig voor het Nijntje Beweegdiploma.

Bent u al lid en wilt u van deze regeling gebruik gaan maken? Neem dan contact op met de de ledenadministratie. Met vragen kunt u ook terecht bij de gemeente via (0182) 140 182, elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur.

Beëindiging van het lidmaatschap

– U kunt alleen schriftelijk of per e-mail het lidmaatschap opzeggen d.m.v. een schriftelijk verzoek (e-mail) aan de de ledenadministratie.
– Het lidmaatschap start vanaf de inschrijfdatum en geldt tot wederopzegging. U kunt tussentijds lid worden, de contributie wordt naar rato berekend.
– Het lidmaatschap kan alleen per 1 september, 1 januari of 1 april worden opgezegd. U dient minimaal 1 maand van te voren op te zeggen (dus uiterlijk 1 augustus, 1 december of 1 maart). Wanneer u niet voortijdig opzegt, bent u contributie verschuldigd tot de eerst volgende opzegdatum.
– Voorbeeld: een kortlopend lidmaatschap van 10 november tot 1 april (opzeggen voor 1 maart) is mogelijk.
– Tussentijds opzeggen, opzeggen via de leiding of telefonisch is niet mogelijk. Zolang er geen schriftelijk bericht is ontvangen, bent u verplicht contributie te betalen. Restitutie is hierbij niet mogelijk.

Teruggave van contributie

Bij zwangerschap, langdurige ziekte of een langdurige blessure kan een lid een schriftelijk (e-mail) verzoek tot teruggave van contributie indienen bij het bestuur. Bij een periode van tenminste 2 maanden afwezigheid tijdens het seizoen wordt de contributie (minus de verplichte basiscontributie) aan het einde van het seizoen naar evenredigheid terugbetaald op de bankrekening. Een en ander is uitsluitend mogelijk op basis van de beoordeling door het bestuur. Verzoeken om teruggave van contributie in verband met vakantie, stage en andere redenen van afwezigheid vallen niet onder deze regeling en worden niet gehonoreerd.
Als in een seizoen een les meer dan drie keer uitvalt (anders dan door overmacht en/of op feestdagen, avondvierdaagse, clubactiviteiten en schoolvakanties), kan een lid een schriftelijk (e-mail) verzoek tot teruggave van contributie indienen bij het bestuur. Uitsluitend op basis van de beoordeling van het bestuur zal de contributie minus de verplichte basiscontributie aan het einde van het seizoen naar evenredigheid terugbetaald worden op de bankrekening.

Privacy Beleid

Het Privacy Beleid van Velocitas kunt u hier inzien.

Vragen

Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie (of kijk hier voor het mailadres).