Op maandag 27 januari 2020 zal er een Algemene LedenVergadering (ALV) worden georganiseerd, waarbij onder andere een bestuurswissel zal plaatsvinden. Alle (ouders van) leden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanvang: 20:00u in de Aakwerf (kantine).

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Binnengekomen stukken
4. Financieel jaarverslag
• Jaarverslag 2019
• Begroting 2020
5. Aftreden bestuursleden
• Dennis van Steenis: voorzitter
• Frank Vijn: penningmeester a.i.
6. Voorstel benoeming bestuursleden
• Natascha Gobielje: voorzitter
• Wouter Bokhove: penningmeester
7. Toekomstvisie Velocitas Gouda (i.s.m. SPORT•GOUDA)
8. Rondvraag

Voor vragen kunt u mailen naar het bestuur: voorzitter[@]velocitasgouda.nl

|