Door omstandigheden zijn er in de eerste week een paar wijzigingen:

Maandag 2 september, locatie J. den Haenstraat (GSG)
Les 17:30-18:30u (meisjes 9 jaar en ouder) wordt eenmalig samengevoegd met les 6-9 jaar het uur ervoor.
Beide groepen (meisjes 6-9 en 9+) hebben dus les van 16:30-17:30u!

Woensdag 4 september, locatie Hoogenburg
Les 15:30-16:30u (meisjes 9 jaar en ouder) vervalt

Woensdag 4 september, locatie Aakwerf
Springgroep 17:00-18:30u (leeftijd 9+) vervalt
Springgroep 18:30-20:00u (leeftijd 12+) vervalt

Voor de overige lessen geldt dat zij gewoon doorgang vinden.
De leden zijn per mail op de hoogte gebracht.
Een week later geldt het gewone rooster weer.

|