Gymnastiekvereniging Velocitas wil graag een kleine wijziging in de contributie doorvoeren, zodat het makkelijker deelbaar is in verband met de inning ervan.

Gelet op de aanpassing die nodig is voor dit plan, is goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) vereist. Wij nodigen daarom alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 11 juli om 19:00 uur in de Aakwerf (Aakwerf 42, 2804MX).

De agenda is als volgt:
18:45 uur: Inloop.
19:00 uur: Opening vergadering, met de volgende punten:
– Toelichting waarom de contributie deelbaar moet zijn
– Gelegenheid tot stellen van vragen
– Hoofdelijke stemming

Er zullen geen andere punten op de agenda staan. De vergadering is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging.

|