Beste (ouders/verzorgers van) leden van Velocitas,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
Gymnastiekvereniging Velocitas op:

Donderdag 30 maart 2023 om 19.30u

Dit jaar zal de ALV plaatsvinden in onze kantine aan de Aakwerf. Aanmelden wordt op prijs gesteld,
maar is niet verplicht. U kunt zich aanmelden via secretariaat @ velocitasgouda.nl.

Ter voorbereiding op de ALV kunt u binnenkort de volgende stukken online bekijken:
• Agenda
• Bestuurlijk jaarverslag 2022 (volgt binnenkort)
• Financieel jaarverslag 2022
• Huishoudelijk reglement
• Notulen ALV 2022

Als u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Anita de Jong, secretaris
secretariaat @ velocitasgouda.nl.

Logo Velocitas

|