Aan de leden en ouders/verzorgers van onze leden,

Op dinsdag 15 april 2014 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden worden en u bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Locatie: Gymzaal de Mammoet (let op, gewijzigd!)
Aanvang: 20.15 uur

De agenda voor deze avond is:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 22 april 2013
4. Jaarverslag 2013
5. Verslag kascommissie, financieel verslag 2013
6. Vaststelling contributie 2014-2015
7. Verkiezing bestuur
8. Benoeming commissies
9. Rondvraag
10. Sluiting

Voor het bestuur zijn functies vacant. Kandidaten wordt verzocht zich kenbaar te maken aan de voorzitter van het bestuur, Richard Eertman. Dat kan via voorzitter@velocitasgouda.nl of telefonisch 0182-679627.

Indien u de stukken voor de vergadering per e-mail wilt ontvangen, laat dit dan s.v.p. weten via secretariaat@velocitasgouda.nl. De stukken zullen omstreeks 1 april per mail verzonden worden. Er zullen ook enkele papieren exemplaren beschikbaar zijn op de vergadering.

Graag tot ziens op dinsdag 15 april.

Met vriendelijke groeten,

Mariƫtte Bilius
Secretaris GV Velocitas Gouda
Telefoon: 0182-511042
e-mail: secretariaat@velocitasgouda.nl

|